Artuklu


Kaymakamlık : http://www.artuklu.gov.tr/

Belediye : http://www.artuklu.bel.tr/

Artuklular 1102 yılında, Güney ve Doğu Anadolu'da kurulmuş bir beyliktir. İsmini Türkmen beyi olan 'seyyid' Artuk Bey'den almıştır. 1086 yılında Kudüs'ü alan Artuk Bey aynı yıl vefat etmiştir. Daha sonrasında Artuklu lar Hasankeyf, Mardin ve Harput olmak üzere üç ana koldan idare edildiler.

Mardin kolunun kurucusu İlgazi Bey'dir. Artuklu Beyliği güneydoğudaki Mardin, Hasankeyf ve Harput bölgelerinde 1102-1409 yılları arasında hüküm sürmüş bir Oğuz Türkmen Beyliğidir

Fırat ve Dicle nehirleri arasında Mezopotamya bölgesinde, tarih boyunca pek çok medeniyet yerleşmiştir. Bir dağın tepesinde kurulmuş olan Artuklu, Yukarı Mezopotamya'nın en eski yerleşim yerlerinden biridir. M.Ö.4500'den başlayarak Arami, Süryani, Subari, Sümer, Akad, Babil, Mitanniler, Asur, Pers, Bizans, Araplar, Selçuklu, Artuklu, Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

ARTUKLU İlçesi, mimari yapısı, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren şiirsel kentlerden biridir. Artuklu, farklı dini inanışlara özgü, sanatsal açıdan da tarihi değeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dini eserler barındırmaktadır