Disiplin İşlemleri Şube Müdürlüğü


Adı-Soyadı -
Telefon-
E-mail-

 
TANITIM

 
 1.1. Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,
 1.2. Belediyede  muhakkiklerce yapılan inceleme ve soruşturma sonucu tanzim edilen raporlarda teklif edilen disiplin işlemleri yapmak, diğer teklifler yönünden koordinasyonu sağlamak,
 1.3. Davalara ve icra takiplerine ilişkin bilgi ve belge temin ederek, savunma veya yazışma yapmak,
 1.4. Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için tedbirlerin zamanında alınmasında Daire Başkanlıklarına ve teşkilata yardımcı olmak,
 1.5. 4483 sayılı Kanun uyarınca Belediyedeki  memurların ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 1.6. Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak,
 1.7. Belediye disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak,
 1.8. Daire Başkanlığına iletilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması, takip edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi,
 1.9. Disiplin işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak,
 1.10. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
 1.11. Daire Başkanlığı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.