31/05/2019

29/05/2019 tarihinde Belediyemizce 696 sayılı KHK kapsamında yapılan sınav ile ilgili duyuru


29/05/2019 tarihinde Büyükşehir Belediyemizde 696 Sayılı KHK kapsamında geçiş için yapılan sınav; Mardin Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün 28/05/2019 tarih ve 66504076-299.E.7144 sayılı yazısı ile iptal edilmiş olup; mahkeme kararı gereği ilgili kişiler tekrardan sınava alınacaktır. Yapılacak sınav ile ilgili detaylı bilgi  ilerleyen tarihte  verilecektir.