24/05/2019

696 Sayılı KHK Göre Oluşturulan Tespit Komisyonunun 23/05/2019 tarih ve 2019/2 Sayılı Karar Duyurusu


696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre oluşturulan tespit komisyonunun 23/05/2019 tarih ve 2019/02 nolu  kararı gereği Sınav Kurulunca yapılacak sözlü sınava girmeye hak kazananların isim listesi aşağıya çıkartılmıştır.

Sıra No T.C.Numarası Adı Soyadı
1 ......06558 Cesur KOPTEKİN
2 ......18205 Musa ÇAKMAK
3 ......15794 Haluk EROĞLU