05/03/2019

Kızıltepe İlçesi Revizyon İmar Planı İtiraz Dilekçeleri ile İlgili 26.02.2019 tarih ve 2019/105 Sayılı İmar Planı Kararı


İlimiz Kızıltepe İlçesi Revizyon İmar Planı itiraz dilekçeleri  ile ilgili Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.02.2019 tarih ve 2019/105 sayılı  kararı ile kabul edilen Kızıltepe İlçesi İmar Planı Revizyon kararının tam metni için tıklayınız.