27/04/2018

Mardin Büyükşehir Belediye Encümenince Alınan 17.04.2018 tarih ve 2018/236 sayılı Kararın İlanı


Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/04/2018 tarih ve 2018/236 sayılı kararın metni için tıklayınız.