04/11/2020

Mardin Büyükşehir Belediye İmar Plan Değişikliği ilan Duyurusu.


 Mardin İli, Artuklu İlçesi, Yalım Mahallesi 101 ada 1 parsel (yeni 101 ada 7 parsel) ve 102 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği için Tıklayınız.