04/11/2020

Mardin Büyükşehir Belediye İmar Plan Değişikliği ilan Duyurusu.


Mardin İli, Midyat İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 266 ada 219 parsel, 266 ada 607-608 (eski 353) parseller ve 265 ada 368 parsel sayılı taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği için Tıklayınız.