14/10/2019

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. ve 19. Maddesinin ilgili yönetmeliğine göre düzenlenen parselasyon planını


Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Bahçebaşı Mahallesi 81, 254, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 413, 414, 521, 522, 524, 525, 526, 527, 541 ve 563 parselleri kapsayan Mardin Büyükşehir Belediye Encümenince 19.03.2019 tarihli ve 2019/141 sayılı kararı ile onaylanan düzenleme sınırı 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. ve 19. Maddesinin ilgili yönetmeliğine göre düzenlenen parselasyon planının Mardin Büyükşehir Belediye Encümenince 26.03.2019 tarihli ve 2019/165 sayılı kararı için tıklayınız.