05/02/2020

Mardin İli, Artuklu İlçesi, Mardin Merkez imar plan değişikliği Hakkında.


Mardin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08.01.2020 tarihli ve 2020/10 sayılı kararı ile onaylanan Mardin İli, Artuklu İlçesi, Mardin Merkez 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı için tıklayınız.