04/10/2019

Mardin İli, Artuklu İlçesi, Yalım Mahallesi 356 ada 14 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğini


Mardin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 03.09.2019 tarihli ve 2019/35 sayılı kararı ile onaylanan Mardin İli, Artuklu İlçesi, Yalım Mahallesi 356 ada 14 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğini  indir