07/02/2020

Mardin İli, Derik ilçesi Kale mahallesi ile Bahçelievler mahallesi parselleri Hakkında.


 Mardin İli, Derik  ilçesi Kale mahallesi 144 ada 26-28  nolu parseller ile Bahçelievler mahallesi 545 ada 8 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı için tıklayınız.