02/07/2019

Mardin İli, Kızıltepe İlçesi, İbrahimiye Mahallesi, 129 ada 1 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı


 Mardin İli, Kızıltepe İlçesi, İbrahimiye Mahallesi, 129 ada 1 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı için tıklayınız.