05/02/2020

Mardin İli, Midyat İlçesi, Bahçelievler Mahallesi imar plan değişikliği Hakkında.


 Mardin İli, Midyat İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 266 ada 12-14-114-118-134-243-244-318-425-428-479-484-503-504 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği için tıklayınız.