04/06/2021

Mardin İli, Midyat İlçesi, Cumhuriyet ve Bağlar Mahallesi İmar Plan Değişikliği İlan Duyurusu.


Mardin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 25.05.2021 tarihli ve 2021/103 sayılı kararı ile onaylanan Mardin İli, Midyat İlçesi, Cumhuriyet ve Bağlar Mahallelerini kapsayan alana ait 1/5000 ölçekli kısmi revizyon nazım imar planı 3194 sayılı imar Plan Değişikliği için Tıklayınız.