05/02/2021

Mardin İli, Midyat İlçesi, Işıklar Mahallesi İmar Plan Değişikliği İlan Duyurusu.


Mardin İli, Midyat İlçesi, Işıklar Mahallesi 380 ada 120 parsel sayılı taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği için Tıklayınız.