31/12/2020

Mardin İli, Midyat İlçesi, Şenköy/Yeni Mahallesi İmar Plan Değişikliği İlan Duyurusu.


Mardin İli, Midyat İlçesi, Şenköy/Yeni Mahallesi 176 ada 70 parsel sayılı taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 3194 Sayılı İmar plan Değişikliği için Tıklayınız.