31/12/2020

Mardin İli, Midyat İlçesi, Söğütlü/Yeni Mahallesi İmar Plan Değişikliği İlan Duyurusu.


Mardin İli, Midyat İlçesi, Söğütlü/Yeni Mahallesi 103 ada 238 ve 239 parsel sayılı taşınmazların 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 3194 Sayılı İmar plan Değişikliği için Tıklayınız.