03/06/2021

Mardin İli, Ömerli İlçesi, Yeni Mahalle İmar Plan Değişikliği İlan Duyurusu.


Mardin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 25.05.2021 tarihli ve 2021/110 sayılı kararı ile onaylanan Mardin İli, Ömerli İlçesi, Yeni Mahalle, 369 ada 28 ve 29 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı 3194 sayılı İmar Plan Değişikliği için Tıklayınız.