06/02/2019

Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.01.2019 Tarihinde Alınan Kararın Duyurusu


Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.01.2019 tarih ve 4295 numaralı   kararların tam metni için tıklayınız.