Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü


Adı-Soyadı -
Telefon0 (482) 215 19 30
E-mail-

 
TANITIM

 
1.1. Hizmet İçi eğitim ihtiyacını belirlemek, planlamak ve  Hizmet İçi eğitim faaliyetlerini, organizasyonlarını düzenlemek ve düzenlenen eğitimlerin değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.
1.2. Eğitim organizasyonlarını sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,
1.3. Yeni işe alınan personelin oryantasyonunu sağlamak için eğitim faaliyetleri planlamak ve organizasyonlar düzenlemek,
1.4. Beceri eğitimi ve staj çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
1.5. Faaliyet alanı içerisinde müdürlüğünün iş ve işlemleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak,
1.6. Müdürlüğün gelen ve giden evraklarının takibini yapmak,
1.7. Daire Başkanlığının yıllık faaliyet raporunu hazırlanması ile ilgili işlemleri yapmak
1.8. Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Tamim ve Yönergelerle belirlenen Eğitim Şube Müdürlüğü ile ilgili görev alanına giren iş ve işlemleri yapmak.
1.9. Daire Başkanı ve Amirlerinin vermiş olduğu yazılı veya sözlü diğer iş ve işlemleri yürütmek.