Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü


Adı-Soyadı-
Telefon-
E-mail

TANITIM
Görev Tanımı :
Vatandaşlarımıza bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali sunmak ve halk sağlığı açısından bilinçlenmiş bir toplum oluşmasını sağlamak. Halkın sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesinin olanaklarını yaratmak ve korumak amacıyla koruyucu, denetleyici, eğitici, tedavi ve rehabilite edici hizmetler sunmaktır.

Misyonumuz :
Yasalar çerçevesinde Daire Başkanlığımızca oluşturulan programlar ile bütçeyi en etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hedef kitle olan Mardin Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın sağlık, çevre sağlığı, İlaçlama İşlemleri gibi ihtiyaçlarını karşılamak, üremelerinin kontrol edilmesi ve sağlık sorunlarının giderilmesi çalışmalarını yürütmektir.

Vizyonumuz:
Mardin Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde yaşayan vatandaşların; yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlamak ve bu amaçla hizmetin insana yapılmasını ilke edinerek toplum, çevre ve hayvan sağlığı sorunlarının yerinde ve zamanında giderilmesini sağlamaktır.

İlke ve Değerlerimiz:
Toplum ve çevre sağlığı alanında atılımcı, örnek ve kalıcı çalışmalarla önder olmak. Değerlerimiz; İnsana saygı, dürüstlük, tarafsızlık, hoşgörülülük, şeffaflık ve kararlılık. Etik değerler çerçevesinde ekip ruhu ile çalışmak.

Hedeflerimiz:
Çağdaş sağlık hizmeti sunmak.

Faaliyetler:
Halkın sağlıklı ve güvenilir gıda maddelerine erişimini sağlamak için, gıdaların hammaddeden başlanarak soframıza gelene kadarki; bütün süreçlerin kontrol altında tutulması amacıyla denetim, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmaktır. Faaliyetlerimiz : İlimiz Artuklu ilçesine bağlı 102 Mahallenin 2-7 gün aralıklarla rutin bir şekilde ilaçlaması yapıldı.

Merkezde bulunan bütün çöp konteynırları ve rögarların kışlak ilaçlaması peryodik olarak yapıldı.

Merkezde bulunan 15 mahallenin solucanlara karşı ilaçlaması yapıldı. Kışlak ilaçlama çalışmamız devam edilmektedir. Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde Larva ilaçlama çalışmalarımız devam edilmektedir.

İlaçlama Hizmetleri
İnsan sağlığını tehdit eden vektörlerle mücadele çalışmasının sürdürülmesidir. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, insanlara hastalık bulaştıran, bedensel ve psikolojik rahatsızlık yaratan vektörlerle mücadele etmek, zararlı popülâsyonları kontrol altında tutmaktır.

Haşere ile mücadele ekibini bilgilendirmek, yönlendirmek ve gerekli malzemenin (ilaç vb.) teminini sağlamaktır.

İlaçlama yapılan alanda her türlü güvenlik tedbirlerinin alınmasına dair faaliyetleri yürütmektir.

Her yıl 1 Kasım 15 Aralık arası Kışlak İlaçlama çalışması yürütülmektedir.

Her yıl kış sonrası sıcaklığın 13-14°C’ye (Şubat-Mart-Nisan ayları arasında) ulaşmasıyla ilkbahar larva ilaçlama kontrol çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

Hedef Populasyonlar:
  • Sivrisinekler
  • Karasinekler
  • Tatarcıklar
  • Keneler
  • Pireler
Mücadele Yeri Yöntemi ve Süreleri

Larva Mücadelesi
A:Sivrisinek Larvalarına Karşı: Sıcaklık 24-26 derecede ise 15 günde bir,sıcaklık 14-20 derecede ise 25 günde bir, genel kontrol yapılacaktır.

B:Karasinek Larvalarına karşı : Sıcaklar baz alınarak uygun periyotlar halinde tespit edilen üreme yerlerine larvasit ve ergin ilaçlar kullanarak kontrol altına alınacaktır.

C:Tatarcık Larvalarına karşı : Mücadele periyot aralığı 25 günlük periyotlar aralığında olacaktır.

Uygulama Alanları
1.Sivrisinek Larvalarına Karşı : Havuzlar, göller, kanallar, bataklıklar, sanayi bölgesindeki hurdalıklar,su birikintisi olan bina bodrumları, toprak yüzeyinde biriken sular, atık su rögarları

2.Karasinek Larvalarına Karşı : Hayvan gübrelerinin biriktiği alanlar, ahırlar, organik atıkların toplandığı ve biriktiği yerler, kent merkezindeki çöp konteynırları, çöp aktarma istasyonu, katı atık sahası vb.

3.Tatarcık Larvalarına Karşı : Organik madde miktarı yüksek bataklıklar, altı sürekli nemli çalı ve çimenler, kayalara tutunmuş otlar vb. yerler. Ergin Mücadelesi

Sivrisinek, karasinek, tatarcık vb. zararların ürediği, beslediği, barındığı ve dinlendiği tüm alanlarda Rezidüel (kalıcı ) ilaçlar kullanarak mücadelede bulunulacaktır.

Karasinek popülasyonuna karşı günün erken saatinde;

Sivrisineklere karşı gündüz dinlenme ve barınma alanlarında sırt pülverizatörleri, ve holder cihazları ile akşam saatlerinde günbatımından itibaren saat 23.30’ a kadar ULV soğuk sisleme cihazları ile mücadelede bulunulacaktır. Ancak hava koşulları rüzgarlı ve yağmurlu olduğu günde ilaçlamaya ara verilecektir.

Kışlak Mücadele
Sıcaklığın 13 derece altına düşmesiyle birlikte hedef popülasyonların saklanabilecekleri (bina bodrumları, ahırlar, rögarlar, çukurlar ) yerler kışlak mücadelesi kapsamında ilaçlanır.