Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü


Adı-Soyadıİhsan Can
Telefon0 (482) 215 19 30
E-mail-

 
TANITIM

 
1.1. Kurumun hizmet alımı talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek,
1.2. Hizmetin mahiyetine uygun personel alınması hususunda çalışmalar yaparak Daire Başkanı’ na sunmak,
1.3. Kurumun hizmet alımı ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra hizmet alımıyla ilgili gereklilik ve yapılacak işlemleri Daire Başkanına sunmak,
1.4. Daire Başkanının oluru üzerine hizmet alımıyla ilgili işlemleri başlatmak ve takibini yapmak,
1.5. Aylık hakedişleri incelemek, hakedişlerdeki asgari ücret fiyat farkı ödemelerinin yapılmasını sağlamak ve belediye bütçesinden fazla ödeme yapılmamasının önüne geçmek,
1.6. 5510 sayılı yasa gereğince kesintilerin yapılmasını sağlamak,
1.7. Personel alımı/işten çıkarılmasında ilgili bileşenlerden biri olmak,
1.8. Aylık maaş bordrolarını incelemek,
1.9. Hizmet alımı personellerinin sorunlarıyla ilgilenmek ve bu sorunlara yönelik çözümler geliştirmek,
1.10. Doğrudan iş başvurusuna gelenler ile ilgilenmek ve onları bilgilendirmek,
1.11. Resmi iş başvurularına resmi yazı ile yanıt verilmesini sağlamak,
1.12. Kurum içi - Kurum dışı gelen muhtelif evraka yanıt vermek,
1.13. Rapor ve izinlerin düzenli takibinin yapmak,
1.14. Otomasyon sisteminin uygulanmasını sağlamak (evrak kayıt, personel özlük bilgileri ve izinlerin girişi),
1.15. Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuatlara uygun verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek.
1.16. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ve bağlı Şube Müdürlüklerinin demirbaş ve ayniyatlı malzemelerin taleplerini,  bakım ve temizliğini yaptırmak ve kontrol etmek demirbaş ile ilgili diğer işlemleri yapmak.
1.17. Daire Başkanı ve Amirlerinin vermiş olduğu yazılı veya sözlü diğer iş ve işlemleri yürütmek.