İhaleler


Dosya Adı İhale Numarası İhale Adı İndirme
İhale İlanı İhale İlanı Yeşilli İlçesi Zeytinli Mah.Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Tesisi İşletme Hakkı ve Taşınmazın 25 Yıl Süreyle Kiraya Verilmesi İşi İhalesi İlanı İndir
İhale İlanı İhale İlanı Mardin İli Kızıltepe İlçe Mezbahanesi İşletme Hakkının 3 Yıllığına Kiraya Verilmesi İşi İhalesi İlanı  İndir