İtfaiye Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği


 

TC 

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç

MADDE 1 -Bu yönetmeliğin amacı, Mardin Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması ve bağlı birimlerin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

                                                                 

                                                                            Daha Fazlası için Tıklayınız.