Mardin Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği


T.C.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Kapsam Dışı, Yasal Dayanak, Tanımlar, Yönetim, Hukuki sorumluluk

 

Amaç

Madde 1.

Bu Yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde UKOME tarafından belirlenen güzergâhlarda yolcu taşıma izni verilen tüm kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel     okullar, şirket vb. kuruluşların personel ve öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, servis araçlarının çalışma koşul ve esaslarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

Madde 2.

Bu Yönetmelik; Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları genelinde İl Trafik Komisyonun veya UKOME’ nin uygun gördüğü “S” Plakalı araçlar ve öz mal araçlarla yapılan yolcu taşımacılığını kapsar. 

1) Öğrenci Servis Taşımacılığı: Kreş, gündüz bakım evi, çocuk kulübü, okul öncesi eğitim, zorunlu eğitim, ilköğretim, orta öğretim, lise, özel kurs ve dershane öğrencilerini taşımak üzere kullanım amacı okul servis aracı olarak kullanılan tahsisli “S” Plakalı ticari araçları,

2) Personel Servis Taşımacılığı: Özel kurum ve kuruluşlar ile yüksek öğretim öğrencilerinin kent içi toplu taşıma servis hizmeti talebine ücreti karşılığında cevap veren gerçek ve tüzel kişilere ait tahsisli “S” Plakalı ticari araçları,

5) Ücretsiz Personel Servis Taşımacılığı: Kendi şirketi bünyesinde çalışanlarını öz mal aracı ile taşımak üzere yapılan servis araçları,

6) Ücretsiz Müşteri Servis Taşımacılığı: “Müşteri Hizmeti” adı altında ücretsiz yolcu ve müşteri taşımacılığı yapan(fabrika, alışveriş merkezleri, özel hastaneler, özel eğitim ve rehabilitasyon, diyaliz merkezleri vb..) gerçek ve tüzel kişilere ait öz mal servis araçlarını kapsar,

           Daha Fazlası için Tıklayınız.