Mezarlıklar Şube Müdürlüğü


Adı-Soyadı-
Telefon-
E-mail

TANITIM
Görev Tanımı :
Şehrimizde vefat eden ve şehir dışında vefat edip şehrimize getirilen cenazelerin defini için gerekli organizasyonu sağlamak, Mezar yerlerini hazırlamak, mezarlıkların bakım ve temizliğini yapmak. Kimsesiz ve fakir vatandaşlarımızın cenazeleri hastanelerden alınıp her türlü giderlerini karşılamak, vefat eden vatandaşlarımıza defin ruhsatı hazırlamak, vatandaşlardan gelen talepler üzerine cenazeleri camilerden alıp mezarlıklara götürmek.

Misyonumuz :
Mezarlıkların korunmasını sağlayarak Belediyemiz sınırları içinde veya dışında meydana gelen ölümlerin belgelenmesi durumunda cenaze ve gömme işlemlerini yapmak, ayrıca mezarlıklara giden yolları yapıp halkın daha rahat ulaşımını sağlamak ve yeşili bol kaliteli bir mezarlık alanı oluşturmak.

Vizyonumuz :
Mardin Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü olarak yasalar çerçevesinde Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde ilimize en iyi hizmeti verebilmek amacıyla önümüzdeki yıllara hitap edecek yeni Mezarlık alanı oluşturup halkımızın hizmetine sunularak gelecek nesillere düzenli bir mezarlık bırakabilmektir.

Hedeflerimiz :
Mezarlıkların iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.

Faaliyetler :
395 adet mezar kazımı 1300 adet cenaze nakli (il ve ilçelere) yapılmıştır. Kimsesiz fakir vatandaşlara briket ve tatbik taşı yardımında bulunmuştur.

Mezarlıkların rutin olarak temizliği yaptırılmıştır.

İlimiz Kamor ( Atatürk Parkı) Mezarlığında bulunan halk mezarlığının etrafı duvarlarla çevrilmiştir.

İlimiz Hammed Zırrar mezarlığında bulunan ağaçlık alanda tel çalışması yapılmıştır.

Mezarlıklarımızda bulunan su depoları, boruları elden geçirilirmiş olup onarımı yapılmıştır.

İlimiz istasyon mezarlığının etrafı duvarlarla örülmüştür.

İlimiz Saraçoğlu mahallesinde bulunan Süryani mezarlığının içinden geçen kanalizasyon boruları mezarlığın içinden çıkarılmıştır.

Ofis mahallesi mezarlık yapımı ile Kızıltepe ilçesi Mezopotamya mezarlığının su kanalı döşeme işi ile ihate duvarı yapılmış Kızıltepe Mehmet Sincar mezarlık girişinin tabelası yapılmıştır.

İlimizde bulunan tüm mezarlıkların aydınlatma direklerinin onarımı yapılmıştır.

Görev , Yetki ve Sorumlulukları :
Kent planına uygun olarak mezarlık yerlerinin planlanmasını ve ağaçlandırılmasını sağlamak.

Mezarlıkların etrafını duvarlarla çevirerek korunmasını sağlamak.

Mezarlıkların temizliği ve bakımını düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak.

Cenazelerin ilgili yerlerden veya camilerden alınıp mezarlığa götürülmesini sağlamak

Vefat eden vatandaşların cenaze işlemlerinin yapılması ve hizmetlerin sunulması (nakil, defin vb.) faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.

Müdürlüğe ait kayıtların düzenli olarak tutulmasının sağlanması.