Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik


T.C.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TİCARİ TAKSİLER VE TAKSİ DURAKLARI ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1.

Bu yönetmelik; Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde çalışan ve çalışacak olan (T) serisinden taksi ve bunlara ait durakların hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar ve kişiler arasındaki ilişkileri, şehir içi trafik güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanması, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların teknik, idari koşullarını, yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

                                                          Daha Fazlası için Tıklayınız.