Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği


 

T.C.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Ulaşım Dairesi Başkanlığı

 TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

Madde 1-      

            Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, denetlenen ve organize edilen toplu taşıma araçlarından faydalanan vatandaşlara verilecek indirimli ve ücretsiz seyahat kartlarına ait esas ve usulleri belirlemek.

 

Kapsam

Madde 2-      

            Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, denetlenen ve organize edilen toplu taşıma seyahat kartı hakkı verilme koşulları ile uygulama esasları bu yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.        Daha Fazlası için Tıklayınız.