Zabıta Dairesi Bşk Görev, Yetki ve Sor Esasları Ynt


T.C.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

Amaç

Madde 1-(1)   Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve alt birimlerinin görev, yetki ve sorumluluk ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2-(1)   Bu Yönetmelik Mardin Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ve alt birimlerin hizmet ile çalışmalarını kapsar.

 

Tanımlar

Madde 3-       Bu Yönetmelikte geçen;

Belediye                     :Mardin Büyükşehir Belediyesini,

Belediye Başkanı       :Mardin Büyükşehir Belediye Başkanını,

Genel Sekreter            :Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,

Üst Yönetim               :Mardin Büyükşehir Belediye Başkanını, Genel Sekreteri ve Genel  Sekreter Yardımcısını,

Daire Başkanlığı         :Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığını,

Daire Başkanı             :Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanını,

Şube Müdürlüğü         :Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı Şube Müdürlüklerini,

Şube Müdürü              :Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Şube Müdürlerini,

Zabıta Amirliği           :Daire Başkanlığı veya Şube Müdürlükleri bünyesinde bulunan zabıta amirliklerini,

İfade eder.

 

 

Daha Fazlası İçin Tıklayınız.